Vážený kliente,

vstoupil jste do "ON-LINE rezervace", pomoci které budete zaveden do systému a na Vámi zvolené agendě ve zvoleném časovém intervalu budete přednostně odbaven.
Prosím vyberte si z nabídnutých agend. Vybrat si však můžete pouze z aktivních agend. Aktivní agenda je ta, která poté, co na ní najedete kurzorem, změní barvu.

 
Dopravní agendy, Správní agendy
Registr motorových vozidel
Registr řidičů
Dovozy, přestavby, stavby
Cestovní doklady+ Občanské průkazy
Živnostenský úřad, Matrika
Živnostenský úřad
Živnostenská kontrola
Evidence obyvatel
Narození - rodné listy
Manželství - oddací listy
Úmrtí - úmrtní listy
Zpět
Město příjemné pro život

Rokycanova 1929 • 356 01 Sokolov • Tel.: +420 354 228 200
E-mail: zvaci@mu-sokolov.cz • ID datové schranky: 6xmbrxu • http://www.sokolov.cz
IČ: 00259586 • DIČ: CZ00259586