On-line registrace

Stav služeb

Máte-li potíže s web rezervacemi (neobdržený PIN atd.) obracejte se na mail: zvaci@mu-sokolov.cz

Po příchodu na Městský úřad, výběru služby na vyvolávacím systému a zadání PINu obdržíte lístek s pořadovým číslem.
Ve Vámi objednaném časovém intervalu budete odbaveni přednostně.

K vyřízení svých záležitostí je také možno využít na oddělení registru motorových vozidel přepážku INFORMACE, kde se vyřizují tyto úkony:
vyřazení vozidla, zánik vozidla, zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla a účel jeho využití,
potvrzení o vlastnictví dopravního prostředku pro Úřad práce, pojišťovnu atd.
a poskytují se informace (vše bez pořadového čísla).

Odbavování klientů "Registru motorových vozidel" platné od 1. 10. 2012:
Pondělí, středa, čtvrtek, pátek:
jeden klient - maximálně dvě pořadová čísla za sebou v řadě
Úterý : jeden klient - tři a více pořadových čísel za sebou v řadě

Město příjemné pro život

Rokycanova 1929 • 356 01 Sokolov • Tel.: +420 354 228 200
E-mail: zvaci@mu-sokolov.cz • ID datové schranky: 6xmbrxu • http://www.sokolov.cz
IČ: 00259586 • DIČ: CZ00259586